Belangrijke criteria bij de keuze van een verwarmingsketel zijn de energiezuinigheid en een hoog rendement, zeker nu men er ook nog fikse fiscale premies voor kunt ontvangen. Condensatieketels zijn een goede keuze omdat de techniek steeds meer wordt toegepast op zowel stookolie- als gasketels.

Wanneer men kiest voor een hoogrendementsketel dan kan men er 20 tot 30 procent meer energie mee besparen in vergelijking tot een klassieke atmosferische ketel. Condensatieketesl die aan de meest strikte vereisten, inzake besparing van fossiele brandstoffen, voldoen die komen in aanmerking voor een vermindering van belastingen en fiscale premies. Netwerkbeheerders en gemeenten hebben ook fiscale premies in het voor uitzicht gesteld voor de installatie van condensatieketels die gestookt worden met aardgas of met stookolie.

De reden dat er zoveel premies worden gegeven voor de installatie van een condensatieketel ligt in het feit dat zo’n ketel veel zuiniger omgaat met energie. Het warmteresultaat van een condensatieketel is dan wel gelijk aan dat van een conventionele verwarmingsketel, de condensatieketel lukt dit echter met lagere temperaturen. Zelfs wanneer men de grootte van de aanwezige radiatoren perfect op de woning zijn afgesteld, dan kan men nog steeds energie besparen. Een klassieke cv-installatie verwarmd immers het water tot 80 of 90 graden Celsius. Een lage temperatuurverwarming beperkt de verwarming echter tot 40-70 graden Celsius. Het rendement van de ketel wordt hierdoor verbeterd en de leidingverliezen worden teruggebracht. Samen met deze besparingsmogelijkheden en de premies en fiscale voordelen van diverse instanties die de condensatieketel oplevert wordt de aanschaf ervan steeds aantrekkelijker.