Het woord subsidie is afkomstig van het Latijnse woord subsidium, wat ondersteuning, hulp of bijstand betekent. Een subsidie is een (tijdelijke) geldelijke bijdrage van met name de overheid welke je op weg kan helpen bij het starten of uitvoeren van een activiteit of investering. Een subsidie is dus eigenlijk niets anders dan een tegemoetkoming in de kosten.

Zonder subsidies zou het voor veel organisaties onmogelijk zijn te blijven bestaan. Ook zal een aanzienlijk kleiner deel van de mensen in staat zijn om bijvoorbeeld te investeren in alternatieve vormen van energiegebruik, zoals groene energie.

Er bestaan diverse soorten subsidies. Bekende vormen van subsidie zijn de huursubsidie, subsidie voor het overstappen op zonne-energie en kinderopvang subsidie.

Over het algemeen dien je een subsidie zelf aan te vragen bij de organisatie die de subsidies verstrekt. Er zijn zo ontzettend veel subsidies dat het af en toe lastig is om niet te verdwalen in subsidieland. Er bestaan subsidie adviseurs die je kunnen helpen bij het aanvragen van een subsidie en die bekijken of je in aanmerking komt voor een subsidie en voor welke.