Overheden willen mensen stimuleren om steeds meer gebruik te gaan maken van duurzame energie. Maar wanneer men deze energie wil gaan gebruiken dan moeten er vaak grote financiële offers worden gebracht. De aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp brengen namelijk gigantische kosten met zich mee.

Om mensen, ondanks de hoge kosten, toch voor duurzame energie te laten kiezen hebben overheden een subsidieregeling in het leven geroepen. De zogenaamde premie duurzaam energieverbruik draagt een steentje bij, bij de aanschaf van energiebesparende investeringen.

Eigenaren van woningen waar de energiebesparende maatregelen op van toepassing zijn kunnen een schriftelijke subsidieaanvraag doen. Om in aanmerking te komen voor de premie duurzaam energieverbruik moet een woning wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet er onder andere voldoende geïsoleerd zijn.

Er kan voor diverse energiebesparende investeringen subsidie worden aangevraagd. Enkele hiervan zijn de installatie van: een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, een warmtepompinstallatie, een condensatieketel op aardgas, een zonneboiler met zonnepanelen, fotovoltaische panelen en een aardbuis in combinatie met balansventilatiesysteem met warmterecuperatie. Maar ook voor het isoleren van muren en het aanbrengen van superisolerende beglazing kunnen voor een subsidieaanvraag in aanmerking komen.

Aanvraagformulieren voor deze subsidie kan men vaak vinden op de website van de gemeente waar men woont. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Samen met een aantal gevraagde bewijsstukken moet dit dan geretourneerd worden aan de desbetreffende gemeente. De aanvraag zal door de gemeente worden beoordeeld en afhankelijk van de genomen beslissing zal de subsidie al dan niet worden toegekend en uitbetaald.