Tot en met 2006 konden consumenten reeds een subsidie aanvragen voor de aanschaf van producten waarmee men zonne-energie kan opwekken. Door de overweldigende populariteit zijn deze subsidies echter stop gezet. Maar, goed nieuws: vanaf 2008 kan je weer subsidie aanvragen voor het gebruik van zonne-energie!

Vroeger kon je alleen subsidies krijgen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Tegenwoordig kan je voor meerdere soorten zonnepanelen subsidie krijgen. Het groenestroomcertificaat geldt echter niet voor zonneboilers, maar enkel voor opgewekte elektriciteit.

Welke subsidies je kan krijgen is afhankelijk van onder meer de het soort, de hoeveelheid en de plaats van de zonnepanelen. Sommige provincies keren slechts eenmaal een subsidie uit voor het installeren van een zonnepaneel.

Voor elke 1000 kWh aan elektriciteit die opgewekt is met zonnepanelen, ontvangt de eigenaar van de zonnepanelen een zogenaamd groenestroomcertificaat. Dit certificaat is het bewijs dat men groene, duurzame energie opgewekt heeft. Dit certificaat is later in te wisselen bij de netbeheerder voor een geldbedrag. Je krijgt 45 cent per kWh groene energie, waardoor de waarde van een groenestroomcertificaat dus op €450 neer komt. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dien je contact op te nemen met de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Vlaamse overheid. Deze subsidie geldt voor de eerste twintig jaar na het in gebruik nemen van het zonnepaneel.

Een aantal energiebesparende maatregelen kan je bovendien (gedeeltelijk) aftrekken van je belasting. Je mag 40% van de kosten van een zonnepaneel aftrekken, met een maximum belastingaftrek van €3440. Je kan de betaling van het zonnepaneel echter ook over meerdere jaren verspreiden, waardoor je meer belastingvoordeel hebt.