Vroeger was de subsidie van fotovoltaïsche zonnecellen vooral gekoppeld aan de plaatsing van de zonnepanelen. Tegenwoordig is het zwaartepunt verlegd naar de opbrengst van de zonnecellen en zonnepanelen in de vorm van groenestroomcertificaten. Voor elke 1000 kWh elektriciteit die met behulp van zonnepanelen is opgewekt, krijg je een zogeheten groenestroomcertificaat. Dit groenestroomcertificaat kan je vervolgens inwisselen bij je netbeheerder voor €450 per certificaat. Deze subsidie is gegarandeerd voor de eerste 20 jaar na installatie van je zonnepaneel. Op deze manier worden goed onderhouden groene stroom voorzieningen beloond en gestimuleerd. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor deze vorm van subsidie moet je contact opnemen met de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Vlaamse overheid.

Daarnaast kan je rekenen op een belastingvermindering van 40% over het bedrag dat je geïnvesteerd hebt in zonnecellen. Hier is een maximum belastingaftrek van €3440 aan verbonden. Veel mensen splitsen daarom het aanschafbedrag in twee delen en betalen de zonnecellen over een periode van twee jaar. Op die manier heb je twee maal recht op belastingvermindering!

Afhankelijk van de gemeente waar je woont, kan je ook nog in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Deze subsidie varieert over het algemeen tussen de €250 en €1000.

Tot slot bestaat er een zogenaamde terugdraaiende teller. Wanneer je een vermogen tot 10 kilowatt hebt heb je recht op een zogenaamde bidirectionele of compenserende teller. De productie van elektriciteit via zonnecellen kan daarmee in mindering gebracht worden op het elektriciteitsverbruik.