Omdat overheden het erg fijn vinden als burgers overstappen op groene stroom en deze het liefst zelf verkrijgen (bijvoorbeeld door zonne-energie) zijn er in de meeste landen subsidies te krijgen. Deze kunnen de netto aanschafprijs van zonnepanelen behoorlijk verlagen, en maken de koop van een dergelijk systeem een stuk aantrekkelijker.

In België heeft de regering ook fiscale aanmoedigingsmaatregelen getroffen. Veertig procent (dus bijna de helft) van de investering kan op die manier door een ander (de gemeente of het rijk) worden betaald. Niet iedereen heeft echter recht op de volle mep: het werkelijke subsidiebedrag hangt af van allerlei factoren. De belangrijkste daarvan is om wat voor type paneel het gaat (een zonnecollector, die werkt door een vloeistof op te warmen, of PV-panelen, die de stralingsenergie omzetten in elektriciteit). Verder zijn ook de plaats en de hoeveelheid van belang bij de subsidieaanvraag.

Bij de aanvraag van subsidie is het het slimste om eerst te informeren bij je gemeente. Het kan namelijk zo zijn dat er per provincie of plaats andere regelingen gelden. Voorkom dus dat je er ineens achter komt dat je bijna niets terugkrijgt, terwijl er met de leverancier al een afspraak is gemaakt.

Een ander soort subsidie treedt in werking als de installatie al aangesloten is en energie levert. Wanneer er namelijk meer energie wordt gewonnen dan dat er in het desbetreffende huis of kantoor wordt gebruikt, is het namelijk mogelijk om het overschot terug te leveren aan het energiebedrijf. Deze storten daarvoor een vast bedrag per kWh op de rekening van de consument/leverancier terug.