Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Aardgas

Eén van de bekendste fossiele brandstoffen is aardgas. Het ontstaat op dezelfde manier als aardolie ontstaat, maar is een stuk lichter. Het is immers een gas. Daarom wordt aardolie vaak tegelijkertijd met aardgas gewonnen, al kan het gebeuren dat het gas ook in andere aardlagen weet door te dringen, terwijl de olie daar niet kan komen.

 

aardgas

 

Vroeger werd aardgas als een afvalproduct beschouwd en werd het gas (dat vrijkwam bij de winning van aardolie) afgefakkeld. Nu springt men daar voorzichtiger en verstandiger mee om. Het gebeurt echter nog wel, maar alleen als het transport van het gas naar de bewoonde wereld niet rendabel is. Het blijft jammer (aardgas is namelijk een zeer schone brandstof), maar het affakkelen is beter dan het laten ontsnappen van het gas. Dat bestaat namelijk voor een deel uit methaan (CH4), dat een grote bijdrage levert aan het welbekende broeikaseffect.

De toepassingen van aardgas zijn bij de meeste mensen wel bekend. We gebruiken het vooral om op te koken, en om onze huizen mee te verwarmen. In Nederland heeft het sinds de jaren zestig stadsgas (voor verwarming) en steenkool (voor het stoken van het fornuis) verdrongen.

Maar aardgas wordt op nog meer plekken gebruikt. Zo zijn er een aantal auto’s die het goedje lusten: CNG (compressed natural gas, kortweg aardgas onder druk) is dus tevens een alternatieve brandstof, al is het geen duurzame brandstof: de voorraad aardgas is namelijk nog steeds eindig. Zoals gezegd zijn er ook personenauto’s die hierop rijden, maar vooral bij busbedrijven wordt het steeds meer gebruikt. Een groot nadeel is echter dat er (in ieder geval in Nederland) nog onvoldoende infrastructuur is. Aardgas tanken kan namelijk nog maar op een aantal plekken, waardoor het voor veel mensen niet de moeite waard is. Hoewel deze auto’s ook benzine of diesel lusten, vergen ze vaak wel iets meer van de portemonnee. Leuk als dat uiteindelijk ook geld oplevert, maar dat kan dus lang niet altijd.