Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

prijs stookolie

Voor de operatoren van de oliemaatschappijen zijn de marges, in tegenstelling tot de Staat, niet flexibel. De maximale marge voor operatoren is € 0,048 cent per liter stookolie ongeacht wat de aankoopprijs is van de geraffineerde producten.

Deze marges moet alle kosten dekken die de operatoren maken voor transporteren van de aardolieproducten naar de klanten. Hieronder vallen dus alle kosten die te maken hebben met het transport, de opslag, de distributie, personeelskosten, administratieve kosten en eventuele kortingen. Al deze kosten worden eerst van de marge afgetrokken. Pas hierna kan men spreken van eventuele winst. Voor de operatoren is de uiteindelijk winst daarom uit te drukken in tienden van een eurocent per liter.

In België is er een grote fiscale druk op aardolieproducten waardoor prijsschommelingen aan de pomp minder heftig zijn in vergelijking tot de schommelingen van de prijs voor een vat ruwe olie. Voor stookolie, een product met een lage fiscale druk, is het effect van de ruwe olieprijs wel duidelijk voelbaar voor de consumenten.

In België wordt het prijsplafond voor aardolieproducten bepaald door de programmaovereenkomst. Men heeft dus een maximum prijs vastgesteld maar dit wil niet zeggen dat alle prijzen gelijk zijn. Door de marktconcurrentie van de verschillende operatoren wordt de uiteindelijk prijs aan de pomp bepaald.

Doordat er mondiaal steeds meer brandstoffen worden gebruikt is de prijs gestegen. De vraag is gestegen en het aanbod juist gedaald. Bovendien heeft de OPEC productiebeperkingen bepaald waardoor de prijs hoog blijft. Ook de Staat wordt rijker van elke verkochte liter brandstof.