Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

stookolietank

Wanneer men een stookolietank met een waterinhoud van 5000 liter of meer wil plaatsen moet daar een vergunning voor aangevraagd worden bij de plaatselijke overheid. De vergunningaanvraag gebeurt door middel van een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier.

Men is verplicht om de installatie van een nieuwe tank te alen uitvoeren door een erkende installateur. Wanneer de plaatsing is voltooid dan ontvangt men van de installateur een conformiteitattest en een installatiecertificaat. Deze vormen het bewijs dat de installatie is uitgevoerd voor de daarvoor geldende wettelijke regels en normen. Binnen een maand na plaatsing van de tank dient deze te worden gemeld bij de gemeente waar men de vergunning heeft aangevraagd.

De stookolietanks dient van tijd tot tijd gecontroleerd te worden op lekdichtheid. Hiervoor wordt de tank onderworpen aan een lekdichtheidstest. Is de uitslag van die test positief dan ontvangt de eigenaar een groene dop op de tank geplaatst. De periode, waarbinnen een tank gecontroleerd dient te worden, is afhankelijk van de soort tank.

Zijn stookolietanks bovengronds geplaatst dan dient er tien jaar na plaatsing de eerste controle p[laats te vinden. Daarna moet de tank elke vijf aan de lekdichtheidstest te worden onderworpen.

Bij ondergrondse tanks kan men, voor de controle, onderscheidt maken tussen twee soorten: tanks uit metalen- of prefab-beton en tanks uit thermohardende gewapende kunststof. De eerste soort tanks dienen binnen zes jaar na de plaatsing getest te worden en daarna om de drie jaar. De laatste groep tanks moeten acht jaar na plaatsing worden gecontroleerd en daarna elke vier jaar.