Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

vermogen warmtepomp

Een warmtepomp moet precies de warmte geven die nodig is. Hiervoor is het belangrijk om precies te weten wat het noodzakelijk vermogen van de warmtepomp is. Soms zijn mensen geneigd om een warmtepomp te nemen die meer vermogen heeft dan nodig is, ze willen een soort reserve opbouwen hiermee. Het gevolg: de warmtepomp gaan steeds vaker wisselen tussen aan en uit. Dit komt de compressor in de pomp zeker niet ten goede. Wanneer een warmtepomp continue werkt zal het rendement hoger zijn en zal er minder snel slijtage zijn. Belangrijk is daarom de exacte warmtebehoefte door een gespecialiseerde installateur te laten berekenen.

Je maakt als het ware gebruik van gratis energie die al beschikbaar is in de omgeving. Maar om de compressor van de warmtepomp te laten pompen is er nog wel elektriciteit van de stroomleverancier nodig. Deze energie komt echter ook terecht in het doel waarvoor de warmte wordt opgewekt. Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Coefficient Of Performance). Hoe hoger het getal is dat uit een berekening van de COP komt des te beter want dat geeft het rendement weer.

Om het rendement te berekenen van een warmtepomp gaat men als volgt te werk. Tel de energie (die afkomstig is uit de bron) op bij de toegevoegde energie (van de compressor in de warmtepomp). Dit levert de afgegeven energie op in KW. Door de afgegeven energie te delen door de toegevoegde energie (eveneens in KW) heeft men de COP (=het rendement) van de warmtepomp berekend.