Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Verwarmingsketel

Het allerbelangrijkste onderdeel van een CV-installatie is de (centrale) verwarmingsketel. Dit apparaat, vaak in de bijkeuken of in een washok geplaatst, heeft als taak water te verwarmen. Dat water (soms ook een andere vloeistof) wordt vervolgens door het huis gepompt en wordt gebruikt om het pand te verwarmen. Ook staat de ketel garant voor de warmwatervoorziening in (onder andere) keuken en badkamer. Officieel heet zo’n ketel een combi-ketel, maar omdat ketels die alleen voor verwarming worden gebruikt nog zelden voorkomen zijn de twee namen min of meer tot synoniemen uitgegroeid.

Een CV-ketel verwarmt de vloeistof met een brander, die werkt op aardgas of stookolie. Een speciale pomp (een zogenaamde circulatiepomp) zorgt ervoor dat het water door de leidingen wordt rondgepompt. Naast deze aanvoerende en circulerende aansluitingen is er ook een afvoer: daardoor wordt het rookgas weggevoerd.

Bij nieuwe (HR-)ketels wordt dat afvalgas echter niet zomaar de wijde wereld ingeblazen. Het gas is immers ook warm, en kan dus prima gebruikt worden om mee te helpen om het water op temperatuur te krijgen. Dat gebeurt dan ook bij hoogrendementsketels (HR-ketels) met een rendement van meer dan 100%. Dat het rendement op het label hoger is dan 100% is te wijten (of te danken, afhankelijk van je gezichtspunt) aan Europese richtlijnen. Bij de berekening worden de verliezen door afvoer van verbrandingswarmte namelijk niet meegerekend.

CV-ketels kunnen tegenwoordig helemaal volgestickerd worden met allerhande labels. Het meest voorkomende certificaat is het HR-label, dat in drie gradaties bestaat. HR 100, HR 104 en HR 107, waar het getal aangeeft hoe hoog het rendement minimaal is (in procenten).
Een ander label is het SV-label, dat een afkorting is voor ‘schonere verbanding’. Ketels met dit label hebben een geavanceerd verbrandingssysteem dat de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) verlaagd.
Ketels die samenwerken met een zonneboiler zijn te herkennen aan een NZ-label. Ze dienen als naverwarmer van het door de zonneboiler aangeleverde water.
Het CW-label heeft te maken met het comfort en houdt rekening met de wachttijd (op warm water) en de gelijkmatigheid van de temperatuur. Het bestaat in zes gradaties, van CW1 tot CW6.