Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

stookolieprijzen

Stookolie wordt vaak als een goedkopere energiebron gezien. Maar wanneer men gebruik wil gaan maken van deze brandstof dan moet men rekening houden met het volgende.

Doorgaan zijn installaties op stookolie duurder dan installaties die gebruik maken van aardgas. Voor de stookolie dient er een opslagtank geplaatst te worden. Voor deze tank gelden wettelijk voorgeschreven normen waaraan men zich dient te houden. Wanneer men een redelijke prijs wil betalen voor de stookolie dan dient men minimaal 2000 liter in één keer in te kopen. De stookolie-installatie heeft ieder jaar een onderhoudsbeurt nodig.

Installaties die werken op stookolie zijn bovendien erg belastend voor het milieu omdat ze een schadelijke uitstoot hebben. Deze gassen ontstaan door verbranding van de olie waarbij er CO2 en zwavel worden uitgestoten. Dit kan enigszins beperkt worden door de aanschaf van ontzwavelde stookolie. Deze olie is echter een stuk duurder dan de gewone olie.

Wanneer men besluit om een stookolieketel aan te schaffen, neem er dan eentje met een rendement van tenminste 91%. Verder dient er aan de volgende normen te worden voldaan. De stilstandverliezen dienen 20% of nog lager te zijn. De uitstoot van stikstofoxide, koolmonoxide en onverbrande deeltjes moeten aan strenge normen voldoen. De uitgestoten rook moet een bepaalde mate van doorzichtigheid hebben. De ketel moet betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en milieuvriendelijk zijn.

Kijk, om zeker te weten of een ketel aan al deze normen voldoet, of er een Optimaz of Optimaz Elite keurmerk op staat. Het keurmerk kan in geval van tekortkomingen ook weer worden ingetrokken.