Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

combiketel

Door een combiketel wordt niet alleen het tapwater verwarmd maar ook het water voor de centrale verwarming. Combiketel werken meestal op gas en zijn zowel leverbaar als doorstromer en als voorraadtoestel. Het tapwater wordt dus op eenzelfde manier verwarmd als bij een geiser. Terwijl het water warm wordt gehouden in het voorraadvat zoals dat ook bij een losse boiler gebeurt. Welke ketel men het beste kan aanschaffen hangt onder meer af van het oppervlak van de te verwarmen woning en de mate van comfort die men wil verkrijgen. In tegenstelling tot een ketel waaraan een boiler is gekoppeld kan er bij een combiketel telkens maar één tappunt worden gebruikt voor warm water.

Een dergelijk cv-boiler kan men ook aansluiten op een bestaande ketel. Een groot aantal ketels zijn hier al op ingericht. Verder kent de combiketel dezelfde voor- en nadelen als die voor de gewone geisers en boilers van toepassing zijn. Zowel voor gewone cv-ketels als voor combiketels geldt dat ketels met een hoog rendement gas efficiënter omzetten in nuttige warmte en daardoor dus zuiniger zijn. Het verschil in verbruik kan zo’n 315 kubieke meter gas opleveren per jaar. Dit in vergelijking met een conventionele verwarmingsketel. De meeste hoogrendementsketels (HR-Top) hebben een condensatieafvoer evenals een speciale afvoer voor verbrandingsgassen nodig. Door het lagere verbruik wordt de aanschafprijs binnen één tot twee jaar weer terugverdiend. Bovendien wordt er op de aanschaf van een condensatieketel, waarop men verder ook nog een boiler op kan aansluiten, een premie gegeven die 125 euro bedraagt.