Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

samenstelling aardgas

Een bekende fossiele brandstof is aardgas. Dit gas vindt zijn oorsprong in hetzelfde proces als waarin aardolie gevormd wordt. Aardgas behoort alleen tot de lichtere delen van de organische producten die bij dit proces zijn betrokken. Aardgas en aardolie worden daarom ook meestal op dezelfde plaats gevonden. Soms kan het, veel lichtere, aardgas echter doordringen in andere aardlagen waar de, veel zwaardere aardolie, niet kan komen. Op deze manier treedt er dan wel een scheiding van beide stoffen op.

Aardgas is samengesteld uit verschillende organische gassen. Meestal bevat aardgas dan ook de volgende gassen: methaan (CH4), ethaan (C2H6), propaan (C3H8), butaan (C4H10), pentaan (C5H12), hexaan (C6H14), stikstofgas (N2), zuurstofgas (O2) en kooldioxidegas (CO2). Procentueel is methaan echter het hoofdbestanddeel van het aardgas. Het soortelijk gewicht van aardgas is 0,833 kilogram per kubieke meter.

Bij kamertemperatuur, en onder een druk van 1 bar, is aardgas een gas zoals de naam ook al duidelijk maakt. Doordat methaan het grootste bestanddeel van aardgas is, ligt het kookpunt bij dezelfde omstandigheden op -162 graden Celsius wat gelijk staat aan 112 graden Kelvin. Het smeltpunt ligt bij -183 graden Celsius en dus 91 graden Kelvin. De methaamatomen vormen een volmaakte tetraëder en hebben daardoor een bindingshoek van 109,5 graden. Aardgas heeft een relatieve dichtheid, ten opzichte van lucht, van ongeveer 0,640.

Bij verbranding levert aardgas gemiddeld een energetische waarde van 31,65 MJ per kubieke meter aan energie. Deze waarde is een onderwaarde. De energetische waarde van aardgas komt overeen met 8,8 kilowatt per uur energie.