Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

gastank

Wanner men een gastank wil laten installeren dan moet er buiten het pand enige voorbereidingen te worden getroffen. De plaats waar de tank uiteindelijk moet worden geplaatst dient zorgvuldig te worden bepaald door de koper in overleg met een deskundige. Is de plaats eenmaal bepaald dan kan deze niet, zonder overleg met de deskundige, zondermeer worden gewijzigd.

De deskundige zal bij de plaatsing, niet alleen met de voorkeur van de koper rekening houden, ook met de volgende zaken. De afstand tot het pand, de buren en eventueel brandbare materialen. Toegang naar en tot de tank, in verband met de levering van het gas. Bovendien is het noodzakelijk dat de chauffeur van de tankwagen zijn wagen kan zien bij het afleveren van het gas.

Vanaf het moment dat de tank geplaatst is mogen er geen schuurtjes of gebouwen binnen de scheidingsafstanden tussen de tank en bestaande gebouwen worden gezet. Wanneer er verbouwingswerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden in de buurt van de tank dan dient er eerst overleg plaats te vinden met een deskundige.

Men kan kiezen of er een boven- of ondergrondse gastank geplaatst gaat worden. Voor beide soorten zijn plaatsingseisen opgesteld door de overheid. Zo mag bijvoorbeeld een bovengrondse gastanks niet ingegraven worden en niet worden geplaatst op plaatsen waar de bodem lager is gelegen dan de begane grond van het pand. Maar ook niet in de buurt van keldertrappen of andere openingen die in verbinding staan met de ondergrond. Rioolputten, keldergaten en putten dienen ook te worden vermeden zelfs bovengrondse.