Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Zonnepaneel accu

Een veel gebruikte duurzame vorm van energieopwekking of winning is zonne-energie. Er zijn meerdere systemen op de markt waarmee de stralings en warmte-energie van de zon kan worden omgezet in elektriciteit. Bij één van die systemen is niet alleen het type en de kwaliteit van het paneel belangrijk, maar speelt ook de capaciteit van de accu een niet te missen rol.

Bij dit systeem wordt de energie die van de (fotovoltaïsche) zonnepanelen afkomstig is, opgeslagen in een accu. Die accu kan op zijn beurt weer stroom leveren om een apparaat aan te drijven. Het is belangrijk om een accu te gebruiken die bij de wensen aansluit. Allereerst is het goed om een accu te hebben die vaak kan ont- en opladen zonder dat de capaciteit daaronder lijdt. Zou dat wel het geval zijn, dan zou de accu na een tijd gebruik steeds minder gaan presteren.

Een tweede aspect, nog belangrijker dan het hiervoor genoemde punt van aandacht, is de capaciteit van de accu’s. Een grote capaciteit is nodig om er voor te zorgen dat er ook voldoende stroom voorhanden blijft als er een aantal uren of dagen geen zon in. Ook draagt een grote accu bij aan het groene principe. Kleinere accu’s zijn namelijk sneller vol, terwijl het paneel misschien nog veel meer energie kan leveren. Die gaat dan verloren. Bij een grote accu is dat logischerwijs niet het geval.