Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

bio energie

Energie die gewonnen wordt uit biomassa wordt ook wel bio-energie genoemd. Deze vorm van energie is voor 100 procent biologisch. Door het toenemende besef van het belang om alternatieve energiewinning te ontwikkelen, en op die manier de snel afnemende voorraad fossiele brandstoffen te sparen, neemt de vraag naar bio-energie steeds meer toe. Verder is men zich er meer van bewust dat de conventionele manieren om energie op te wekken erg schadelijk zijn voor de aarde.

De gebruikte biomassa bestaat uit planten, bomen en andere organische stoffen of delen ervan. Gedurende het leven van een plant slaat deze energie op die afkomstig is van de zon. Door middel van fotosynthese is de zonne-energie opgezet in koolstofverbindingen.

Door biomassa te verbranden om bio-energie op te wekken wordt de koolstof, dat door de planten is opgenomen, weer vrijgemaakt. Dit vrijkomen van de koolstofverbindingen gebeurt in de vorm van kooldioxide (CO2). Deze kooldioxide wordt vervolgens weer door de nu levende planten weer opgenomen. Hierdoor ontstaat, als het ware, een CO2-cyclus waardoor het vervuilende effect op de lucht zo goed als nihil kan worden genoemd.

De biomassa waarmee de bio-energie kan worden opgewekt kan zowel een vaste-, vloeibare of gasvorm hebben. Brandhout bijvoorbeeld is biomassa in vaste vorm terwijl bio-olie een vloeibare vorm van biomassa is. En zoals het woord al duidelijk maakt is biogas gasvormige biomassa. Welke vorm van biomassa ook gebruikt wordt, voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit of het verwarmen van woningen en gebouwen, het vervuilend effect op atmosfeer is niet noemenswaardig.