Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

mazoutprijs

Mazout, ofwel stookolie voor huishoudelijk gebruik, wordt in België nog volop gebruikt. Vooral voor het gebruik in de verwarminginstallatie van woningen is mazout nog erg populair.

De prijzen van mazout zijn vaak nogal wisselend. Ze zijn namelijk sterk afhankelijk van de prijs die voor een vat ruwe olie dient te worden betaald. Omdat mazout namelijk een aardolieproduct is heeft de ruwe olieprijs ook een uitwerking op de kosten mazout voor de consument.

Voordat de mazout bij de consumenten is zijn er al tal van gegadigden die een graantje mee willen pikken van de prijs die de mazout uiteindelijk gaat kosten. Naast de raffinaderijen en de oliemaatschappijen wil ook de staat haar schatkist graag vullen met de accijnzen en taksen die op de brandstof worden geheven. Dit zorgt voor de grootste last op de uiteindelijk prijs van de mazout.

Olieraffinaderijen en oliemaatschappijen hebben ook de nodige kosten die moeten worden doorberekend in de eindprijs van de mazout. Hierbij horen onder andere het transport van de brandstof en de administratieve- en personeelskosten die het produceren en leveren van mazout met zich meebrengt. Relatief gezien krijgen deze bedrijven maar een klein gedeelte van de eindprijs van de mazout. Per liter mazout zullen er maar een paar centen winst voor deze bedrijven overblijven.

Bovendien zorgt de wereldwijde vraag naar ruwe olie voor een stijging van de mazoutprijs. De mondiale vraag naar olie stijgt terwijl er niet of nauwelijks meer olie wordt geproduceerd. Een logisch gevolg hiervan is dan ook een prijsstijging van het eindproduct.