Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

warmtepomp lucht

De luchtwarmtepomp kan zowel binnen als buiten worden geplaatst maar moet wel, voor het aan- en afvoeren van de lucht, altijd in contact staan met de buitenlucht. De lucht wordt in het apparaat geblazen waar deze zijn warmte afgeeft. Doordat er een speciale compressie-verdampingstechniek wordt gebruikt hoeft de buitenlucht niet eens erg warm te zijn om te kunnen worden gebruikt. Het is zelfs in de wintermaanden mogelijk om gebruik te maken van een luchtwarmtepomp.

Het is mogelijk om de energie op te slaan in water waardoor er een buffer ontstaat. Dit water wordt opgeslagen in een vat dat als een soort boiler functioneert. De gebufferde energie kan men dan, op elk gewenst moment, aanwenden voor de verwarming van het pand, het douche- of badwater of water dat gebruikt wordt om mee te koken.

In de winter zorgt de luchtwarmtepomp voor verwarming van het pand terwijl deze in de zomermaanden weer voor verkoeling kan zorgen door de warmte in het pand juist weer af te voeren naar buiten.

Doordat er bij een luchtwarmtepomp gebruik wordt gemaakt van lucht, van buitenaf of van ventilatielucht afkomstig uit de woning, is het niet nodig om een bodembron aan te leggen zoals bij een waterwarmtepomp. Hierdoor valt de investering voor een luchtwarmtepomp dan ook een stuk lager uit dan bij een waterwarmtepomp.

Een luchtwarmtepomp draagt bij aan vermindering van het broeikaseffect door vermindering van de CO2 uitstoot. Tevens wordt door het gebruik van een luchtwarmtepomp het energieverbruik sterk teruggedrongen en werkt dus ook kosten besparend.