Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Windenergie

Een groene energiebron is opkomst is windenergie. Naast zonne-energie is dit namelijk de populairste vorm van duurzame energie. Windenergie staat echter ook nadelig bekend, al is het de vraag of die nadelen opwegen tegen het feit dat het onze aarde misschien kan redden.

 

Dat wind energie bevat is al een aantal eeuwen bekend. In de transportsector werd er veel gebruik gemaakt van windenergie (zeilschepen) en ook de windmolen is er een goed voorbeeld van. Waar en wanneer de eerste windmolen is gebouwd (verschillende bronnen zeggen allemaal iets anders), maar feit is dat ze veel voor ons hebben gedaan: ze werden ingezet voor het malen van graan en het pompen van water, maar windmolens werden ook gebruikt om hout te zagen. Bovendien heeft Nederland niet alleen zijn imago maar ook een deel van zijn bestaan aan windmolens te danken: bij de inpoldering in de 17e eeuw is namelijk veelvuldig gebruik gemaakt van windmolens.

De hedendaagse windmolens, die eigenlijk windturbines (of zelfs windenergieconvertoren) heten steken echter iets anders in elkaar. De basis van de modellen die je in West-Europa vind zijn grote, metalen torens. Daarop is een gondel of nacelle gemonteerd, het brein van de windturbine. Via een naaf (een soort aandrijfas) zijn de rotorbladen aan de gondel bevestigd. Deze drijven een dynamo aan, die vervolgens elektriciteit opwekt.

De voordelen van windenergie zijn legio. Zo vermindert het het gebruik van fossiele brandstoffen en draagt het bij aan een beter milieu. Net als zonnepanelen kunnen windmolens overal worden gebouwd, als er maar wind is. Afgelegen gebieden, waar een aansluiting op het conventionele elektriciteitsnetwerk niet of nauwelijks mogelijk is, kunnen hierdoor toch van stroom worden voorzien.

Nadelen zijn er echter ook. Deze vorm van groene stroom is duur: stroom uit windenergie kost anderhalf tot drie keer zo veel als grijze stroom. Het verschil wordt momenteel nog opgevangen door subsidies, maar die kunnen niet oneindig blijven doorgaan. Een veel aanweziger nadeel (letterlijk) is de horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Zeker voor omwonenden spelen die laatste twee factoren een grote rol.