Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

dakventilatie

Tegenwoordig worden woningen steeds beter geïsoleerd. Dit is een zeer goede zaak maar dat heeft tot gevolg dat de noodzaak om goed te ventileren toeneemt. Voor een gezonde leefomgeving is het belangrijk dat de verontreinigde lucht wordt afgevoerd en vervangen wordt door schone, verse lucht. Dit is vooral van belang omdat er binnenshuis nogal wat vocht wordt geproduceerd wat houtrot, huismijt maar vooral vaak schimmelvorming tot gevolg heeft. Het zuurstof- en CO2-gehalte van de lucht blijft zo optimaal in huis.

Ook voor het goed geïsoleerde dak geldt dat er voldoende geventileerd dient te worden. Zeker gezien de diversiteit aan functies die een zolder in deze tijd heeft. Naast het oude vertrouwde rommelhok wordt de zolder steeds vaker als slaap-, studeer, werk- of hobbykamer gebruikt. Naast deze doeleinden voor de zolder worden ook steeds vaker de wasmachine en wasdroger naar boven verbannen.

Mechanische ventilatie kan daarom vaak een goede oplossing bieden. Hoewel veel zolders beschikken over één of meerdere dakvensters is het niet altijd mogelijk of wenselijk deze open te zetten. Men zal, om een dergelijke vorm van ventilatie te gebruiken, wel rekening moeten houden met een doorvoer van het dak.

Gecontroleerd ventileren kan ook heel energiebewust gebeuren. Men kan gebruik maken van een ventilatiesysteem dat op basis werkt van warmterecuperatie. De lucht die van binnen wordt afgevoerd zal haar warmte afgeven aan de koude lucht die naar binnen wordt gevoerd. Op deze wijze wordt de woning op een aangename manier van verse lucht voorzien en is er weinig energie verlies.