Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

waterstofgenerator

Een waterstofgenerator genereert, zoals het woord ook al zegt, waterstof. Anders gezegd: de waterstof generator is een apparaat dat waterstof kan maken. Dit gaat meestal door middel van elektrolyse van water. Daarbij wordt een grote hoeveelheid elektriciteit door water geleidt. Hierbij worden waterstofgas en waterdamp gevormd. Het waterstofgas wordt hiervan gebruikt terwijl het restproduct: de waterdamp wordt afgevoerd.

Er zijn ook waterstofgeneratoren die koolwaterstoffen omzetten in waterstof en CO2. Om de negatieve milieueffecten te beperken kan de CO2 echter worden teruggepompt in een aardgas of aardolieveld. Helaas wordt dit nog niet erg vaak gedaan waardoor deze methode van waterstof generen niet echt milieuvriendelijk genoemd kan worden.

Inmiddels hebben een aantal mensen al een waterstofgenerator gebouwd of laten bouwen. Op deze manier hopen ze zuiniger om te kunnen gaan met de fossiele brandstoffen. Bovendien zal het voertuig minder lawaai produceren. Vaak is het echter het geval dat de auto niet alleen op het waterstof kan rijden en is er nog een andere brandstof nodig ter ondersteuning. Op deze manier kan men echter al wel energie besparen en dus ook het milieu enigszins ontzien.

De meest ideale situatie zou zijn wanneer er waterstofgeneratoren zouden worden gebruikt om zowel voertuigen als de overige energievraag van waterstof te orzien. De waterstofgeneratoren zouden dan voldoende waterstof moeten produceren om aan die grote vraag te voldoen. Waterstofgeneratoren zouden dan aangedreven moeten worden door middel van duurzame energie zoals zonne-energie of windenergie zodat de uitstoot van CO2vermindert. Helaas is het proces van elektrolyse hiervoor nog erg duur.