Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

windenergie energie

Windenergie is de energie die verkregen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) te gebruiken en om te zetten in een bruikbaardere vorm van energie, zoals elektriciteit. Windenergie is een vorm van duurzame energie. Vroeger werden met behulp van windenergie windmolens aangedreven, die met deze omgezette mechanische energie graan maalde of water oppompte. Tegenwoordig kennen we windenergie vooral in de vorm van windturbines.

Windenergie is een milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen als olie, steenkool en gas zijn niet geheel zuiver en zijn eindig. Er is wereldwijd steeds meer vraag naar (fossiele) brandstof, daardoor zijn veel landen afhankelijk van de landen waar deze brandstoffen gewonnen en geproduceerd worden. Windenergie is door ieder land te winnen. Daarnaast stellen we door het gebruik van windenergie de energiebehoefte van de toekomst veilig. Tenslotte stoten fossiele brandstoffen zogenaamde broeikasgassen uit. Windenergie heeft dit nadeel niet.

Windenergie kent echter ook nadelen. Windenergie is enkel door bepaalde prijzige apparaten te generen, en is daarom vrij duur. Windenergie is momenteel ongeveer 1 tot 3 keer zo duur als grijze stroom. Voor windenergie ben je afhankelijk van de wind. Maar de wind is zelden exact te voorspellen, waardoor je niet zeker bent van een bepaalde hoeveelheid windenergie op een bepaald moment. Veel mensen vinden de windturbines die nodig zijn om windenergie te produceren lelijk en landschapvervuilend. Daarnaast kan er vervelende flikkerende schaduw optreden door de wieken van de zon. Tot slot zijn windturbines niet geheel vriendelijk voor de fauna: per jaar worden zo’n 20 vogels en vleermuizen gedood door de wieken van de windturbines.