Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

verwarming radiatoren

Hoewel een radiator geen verplicht onderdeel is van de CV-installatie is het wel een handig apparaat: hiermee kun je namelijk ook wat met de opgewekte warmte doen! Er zijn verschillende soorten, maar het centrale idee erachter is steeds hetzelfde.

Een radiator is een warmtewisselaar. Dat wil zeggen dat hij de warmte van de vloeistof (meestal water) die erdoor stroomt afgeeft aan de omgeving (de lucht). Hoewel de naam aangeeft die warmteuitwisseling plaats vind door straling (radiatie) is dat niet juist. De radiator maakt namelijk gebruik van convectie: een natuurkundig principe wat de stroming van een gas of vloeistof verklaart. Die stroming kan optreden door verschillen in druk, temperatuur of dichtheid.

Temperatuur lijkt de belangrijkste oorzaak voor convectie, en is dat misschien ook. Warme gassen (zoals lucht) en vloeistoffen (zoals water) stijgen op, en koudere zinken juist naar beneden. Het warme water komt de radiator aan de bovenkant binnen, en zakt langzaam naar beneden. Gedurende dat proces geeft het water zijn warmte af aan de lucht die om de radiator heen stroomt en (door de hogere temperatuur) opstijgt. Die opstijgende lucht heeft ook een aanzuigende werking tot gevolg: koelere lucht wordt langs de radiator geleid. Die wordt weer verwarmd, enzovoorts, enzovoorts.

Om de werking van een radiator te optimaliseren zijn er een aantal kenmerkende eigenschappen in het ontwerp te ontdekken. Zo zijn de radiatoren geribbeld. Daarmee wordt het contactoppervlak (en dus de warmteafgifte) vergroot. Ook over de verticale vorm is nagedacht. Deze is makkelijk te verklaren met de theorie over convectie in het achterhoofd: bij een horizontale radiator is er nauwelijks stroming van boven naar beneden. Bovendien wordt de snelheid van opstijgende (steeds warmere) lucht door deze verticale vorm vergroot.

Een speciale vorm van een radiator is een convector, een verzonken radiator. Deze ligt in een put in de vloer (met een rooster er overheen) en werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is dat je ‘ie uit het zicht is geplaatst.