Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

biogas

Biogas, ook wel stortgas genoemd, is een gasmengsel dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan een koolstofdioxide. Biogas ontstaat ten gevolge van biologische processen. Biogas ontstaat wanneer organisch materiaal, zoals mest, slib of huisvuil gaat gisten. Biogas is een dus een duurzame energiebron, omdat het een biologische oorsprong kent. Biogas is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas.

Biogas kent diverse toepassingen. De bekendste toepassing is het laten rijden van een auto op biogas, een biobrandstof.

Oorspronkelijk werden er alleen maar biobrandstoffen als hout, dierlijk vet, gedroogde uitwerpselen of olie gebruikt. De ontdekking van de fossiele brandstoffen bracht hier echter verandering in. Biogas wordt gecreëerd met behulp van anaërobe bacteriën, welke organische stoffen verteren en gas uitscheiden.

Biogas kent vele voordelen. Biogas heeft bijvoorbeeld een verminderde bijdrage aan het broeikaseffect. Biogas is namelijk een Co2 neutraal gas. Biogas heeft daarnaast een minder doordringende geur waardoor de stankoverlast voor de omgeving ook teruggedrongen kan worden. Biogas kent lagere transportkosten dan andere brandstoffen.

Zoals alles heeft elk voordeel zijn nadeel. Ook biogas kent nadelen. Zo komt bij het maken van biogas de gevaarlijke en milieuonvriendelijke stof methaan vrij. Onze huidige auto’s zijn ook niet geschikt voor rijden op biogas. Om alle auto’s op biogas te kunnen laten rijden zijn forse, dure aanpassingen aan de auto’s noodzakelijk. Het kan ook zo zijn dat je vervuild huisafval of vervuilde mest treft om biogas van te produceren, waardoor het uiteindelijk biogas niet schoon en zuiver is maar alsnog schadelijke invloeden op het milieu kan hebben.