Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

nadelen windenergie

Zoals elk fenomeen heeft ook windenergie nadelen. Een windturbine an sich is bijvoorbeeld heel milieuvriendelijk, maar de productie van de onderdelen van de windturbine en de installatie van de windturbine weer niet. Windturbines hebben daarnaast de hinderlijke eigenschap dat zij storingen op radarbeelden kunnen veroorzaken.

Vogels en vleermuizen zijn minder blij met de windturbines. Door de snel draaiende wieken komen zij nogal eens in de problemen, dikwijls met de dood als gevolg. Geschat wordt dat jaarlijks 20.000 vogels sterven door windturbines.

Het landschap wordt ook aangetast door de plaatsing van windmolens. In een mooi groen natuurgebied misstaat een windturbine behoorlijk. Maar juist die afgelegen natuurgebieden zijn locaties voor windturbines bij uitstek. Wanneer je de windturbines dichter bij de bevolkte gebieden plaatst, zijn er weer andere nadelen. Zo maakt een windturbine een behoorlijk lawaai. Dit geluid wordt veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel van de windturbine en de ronddraaiende rotorbladen. Het lawaai van een windturbine wordt hoger naarmate de windsnelheid groter wordt. Het geluidsniveau van een moderne windturbine ligt tussen de 90 en 100 decibel. Een ander nadeel van het plaatsen van een windturbine in bevolkte gebieden is de overlast van de flikkerende schaduw. Wanneer de zon op de windturbine schijnt, kan door de wieken of rotorbladen een hinderlijke lichtflikkering ontstaan.

Windturbines op zee leveren een ander probleem op. Vooral bij slecht zicht is de kans op een aanvaring met een windturbine niet ondenkbaar. Daarnaast nemen windturbines zowel op zee als op land een behoorlijke ruimte in beslag.