Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

stookoliefonds

In België is het mogelijk om een beroep te doen op het Sociaal Verwarmingsfonds en zo de stookolierekening met maximaal € 195 te verminderen. Om echter in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming dient men wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De tegemoetkoming geldt voor de volgende brandstoffen: huisbrandolie (zowel aan de pomp als in bulk), verwarmingspetroleum (aan de pomp) en bulkpropaangas dat in grote hoeveelheden aan huis wordt geleverd en niet in flessen maar in een propaangastank wordt opgeslagen. De levering van de brandstoffen dient te gebeuren tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.

De tegemoetkoming is bestemd voor personen die een laag inkomen hebben en in sommige gevallen hun verwarmingsfactuur niet kunnen voldoen. De hoogte van de toelage hangt af van de brandstofprijs voor grote hoeveelheden (tussen de 14 en 20 cent per liter). Hoe hoger de rekening des te hoger de toelage zal zijn.

De aanvraag van de toelage dient binnen zestig dagen na levering van de brandstof te worden aangevraagd. De aanvraag moet gedaan worden bij het OCMW van de gemeente. Het OCMW zal na het indienen van de aanvraag nagaan of de aanvrager tot de doelgroep behoort, of deze persoon inderdaad de brandstof gebruikt waarvoor de toelage is aangevraagd, of het factuuradres gelijk is aan het woonadres van de aanvrager en de aanvrager binnen de inkomensgrenzen valt die gesteld zijn door de overheid. Verder zullen er een aantal documenten dienen te worden overlegd waaronder een geldig identiteitsbewijs en de factuur van de brandstof.