Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Duurzame Energie

Duurzame energie. Volgens Van Dale hebben we het dan over energie die weinig vergankelijk en/of lang aanhoudend is. Duidelijke taal, maar niet zo heel makkelijk om concreet te maken en voorbeelden bij te verzinnen. Hier helpen we je een eindje op weg.

 

duurzame energie

 

Concreet wordt met deze term energie bedoeld die niet op kan raken, en waar we dus voor onbeperkte tijd over kunnen beschikken. Tevens is duurzame energie fijn voor de generaties na ons, want bij dit soort energie wordt (als het goed is) het leefmilieu niet nadelig beïnvloed. Bij het eerste gedeelte van de definitie, waarin wordt gesteld dat de energie niet op kan raken, wordt geredeneerd volgens de wet van behoud van energie. Die wet, die stelt dat je energie niet kapot kunt maken, is één van de basisbeginselen in de moderne natuurkunde. Hoewel je energie dus niet kunt vernietigen, kun je het wel omzetten in soorten waar we niet zo veel aan hebben, bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij een lamp. Daarom spreekt men vaak toch van energieverlies.

Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie (waarbij de stralingsenergie van de zon wordt omgezet in elektriciteit), waterenergie (waarbij een schoepenrad een dynamo aandrijft, die vervolgens elektriciteit opwekt) en windenergie. Die laatste vorm, in Nederland behoorlijk bekend, is vergelijkbaar met waterenergie. Het enige verschil is dat het schoepenrad (de wieken van de windmolen) niet worden aangedreven door water, maar door de voorbij stromende lucht. De energie hiervan (de kinetische energie, of bewegingsenergie) wordt omgezet in voor de mens bruikbare soorten. Meestal is dat elektriciteit.