Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

zonnepaneel

Door middel van een zonnepaneel kan zonne-energie omgezet worden in elektriciteit. Op een zonnepaneel zijn daarom een groot aantal fotovoltaische cellen gemonteerd. Dit is ook de reden waarom zonnepanelen soms ook PV-panelen worden genoemd, de naam is afgeleid van het Engelse Photo-Voltaic. Onterecht wordt soms ook een zonnecollector als een zonnepaneel gezien maar een zonnecollector geeft warmte af aan een langs stromend medium, in de meeste gevallen is dit water. De zonne-energie die met behulp van een zonnepaneel wordt opgewekt mag tot de duurzame energie worden gerekend.

 

zonnepaneel

 

Meestal zijn zonnecellen die op een zonnepaneel zitten van silicium gemaakt. Dit silicium bestaat uit twee lagen waartussen een elektrische stroom gaat lopen. Het rendement van de meest gangbare zonnecellen ligt tussen de vijf en de vijftien procent. Cellen die een beter rendement hebben zijn in de meeste gevallen wel onevenredig veel duurder dan de laag rendementcellen.

Door de zonnecellen wordt zonlicht dan wel daglicht gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Hierbij ontstaat, door absorptie van fotonen die in de zonnecellen zitten, een spanning die gebruikt wordt voor het opwekken van de elektriciteit. Deze elektriciteit kan aan het elektriciteitsnet worden geleverd, worden opgeslagen in bijvoorbeeld een accu of direct worden gebruikt om een elektrisch apparaat aan te drijven.

Zonnepanelen zijn erg duur om aan te schaffen. Het duurt dan ook zo’n dertig jaar voordat ze hun aankoopbedrag hebben terug verdiend (bij gelijk blijvende energieprijs). Bij stijgende energieprijzen met 10 procent per jaar hebben de zonnepanelen na dertien jaar hun aankoopsom al opgeleverd.