Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

energieverbruik

Door de overheden wordt steeds meer gestimuleerd om het energieverbruik omlaag te brengen. Ze doen dit door allerlei energiebesparende maatregelen en subsidies in te voeren. Mensen moeten bewust worden gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om zuinig met energie om te springen.

 

energieverbruik

 

De maat voor het totale energieverbruik van een land wordt het bruto binnenlands energieverbruik (bbv) ofwel de primaire energievraag genoemd. Immers omvat het zowel de eindvraag naar energie van de industrie, de tertiaire sector, het vervoer en de huishoudens, maar ook, de vraag naar energie van de transformatiesector (in België voornamelijk de elektriciteitssector en de raffinaderijen). Om aan de energievraag te kunnen voldoen wordt er gebruik gemaakt van de primaire energieproductie op het Belgisch grondgebied zoals bijvoorbeeld windenergie. Verder wordt er energie vanuit andere landen ingevoerd (aardgas en petroleum bijvoorbeeld).

Om voorspellingen te kunnen doen met betrekking tot het bruto binnenlands energieverbruik dient de evolutie van drie factoren te worden bekeken, namelijk die van de bevolking, het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner en de energie intensiteit van het bruto binnenlands product.