Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

vermogen stroom

Elektrische stroom betekent het verplaatsen van elektronen door een (half)geleider onder invloed van een potentiaalverschil. Elektrische stroom wordt vaak uitgedrukt als de verplaatsing van een positieve lading. Het ampère drukt de sterkte van de elektrische stroom uit.

Het vermogen van stroom is een grootheid afkomstig uit de natuurkunde. Het vermogen stelt de arbeid per tijdseenheid voor. In formule vorm is het vermogen de arbeid gedeeld door de tijdsduur.

Er zijn verschillende manieren om stroom te meten. Elke meetmethode heeft eigen specifieke meeteigenschappen welke de meetopstelling beïnvloeden en kunnen leiden tot meetfouten.

Stroom wordt idealiter gemeten door elektronen te tellen. Dit is in de praktijk echter onmogelijk, dus meet men de indirecte fysische verschijnselen die zich als gevolg van de elektronenstroom manifesteren.

Men kan het vermogen van stroom op verschillende manieren meten. Het is hierbij noodzakelijk dat rekening gehouden wordt met de onderlinge relatie in tijd tussen spanning en stroom. De manier waarop men het vermogen meet heeft grote invloed op de nauwkeurigheid van de meting.

Het actief vermogen wordt ook wel het reële vermogen genoemd. Het actief vermogen is hetgeen dat daadwerkelijk in arbeid of warmte omgezet kan worden. Het actieve vermogen wordt uitgedrukt in de eenheid watt. Schijnvermogen, ook wel schijnbaar vermogen genoemd, wordt berekend uit het product van de effectieve spanning en stroom. Het schijnbaar vermogen is het vermogen dat bestaat wanneer er geen faseverschuiving aanwezig zou zijn. Het schijnbaar vermogen wordt uitgedrukt in voltampère. Het blind vermogen tenslotte is het reactief vermogen. Het blind vermogen wordt uitgedrukt in voltampère reactief.