Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

warmtepomp installatie

Ongeacht het soort warmtepomp dat men gaat gebruiken, moet de installatie gebeuren door een gekwalificeerde installateur. Wanneer men energie wil winnen uit grondwater of bodemwarmte dan dient men bovendien één of meerdere aardsondes en leidingen te installeren waarvoor eerst boringen nodig zijn. Afhankelijk van de bodemsoort zal deze meer of minder diep worden aangebracht.

Het plaatsen van een aardsonde kan één of twee dagen in beslag nemen, wederom is dit afhankelijk van de bodemsoort. De boormachine moet namelijk wel in staat zijn om de bodem binnen te dringen.

Door de geplaatste sonde(s) komt het water via geplaatste collectoren in de warmtepomp terecht. Deze ziet er uit als een alledaagse verwarmingsketel en staat met leidingen in verbinding met het afgiftesysteem. Dit kan bijvoorbeeld een vloerverwarming, radiatoren of een boiler zijn. Via een retourleiding wordt het gebruikte water via de sondes weer afgevoerd.

Hoewel de installatie van een luchtwarmtepomp minder tijd in beslag neemt (er staan energiecollectoren op het dak), heeft dit systeem wel het nadeel dat, door de wisselende temperatuur van de buitenlucht, gedurende het stookseizoen het rendement sterk varieert en er soms een hulpverwarming noodzakelijk is.

Om een warmtepomp optimaal te laten werken is er een afgiftesysteem nodig dat op lage of zeer lage temperaturen functioneert. Een vloerverwarming is hier een goed voorbeeld van. Maar men kan ook slaapkamers verwarmen met een warmtepomp, alleen dient men radiatoren te gebruiken met een groter oppervlak dan conventionele verwarmingssystemen. Het afgiftesysteem van een warmtepomp is nagenoeg gelijk aan dat van een gewone verwarmingsketel.