Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een fenomeen dat afgeleid van duurzame ontwikkeling. Bij duurzame ontwikkeling gaat het er om dat we niet enkel rekening houden met onze eigen generatie, maar dat we de toekomst van onze nakomelingen veilig stellen. Vaak wordt er gesproken over het vinden van de ideale balans tussen de drie P’s: people, planet en profit. Duurzaam ondernemen is dus een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestaties (profit), met respect voor het sociale (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Duurzaam ondernemen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd.

Duurzaam ondernemen kan op diverse vlakken naar de praktijk vertaald worden. Zo kan een onderneming enkel duurzame energie gebruiken. Niet enkel voor de productie van de producten die het bedrijf mogelijk produceert, maar ook groene energie gebruiken voor bijvoorbeeld de computers, printers, verlichting, alarmsystemen en dergelijke.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (de OESO) heeft richtlijnen opgesteld voor een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. De OESO is een samenwerkingsverband van 30 landen. De OESO heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van onder meer mensenrechten, arbeidsverhoudingen, het milieu, corruptie, informatieverstrekking, belastingen, wetenschap en technologie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent drie hoofddimensies:

1. Normen en waarden van het bedrijf
2. De manier waarop het bedrijf de kernactiviteiten vormgeeft en verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu. Veel bedrijven hebben tegenwoordig een duurzaamheidverslag waarin dergelijke zaken opgeschreven staan.
3. Het bedrijf is maatschappelijk betrokken, geeft iets terug aan de samenleving.