Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

windmolen maken

Zelf een windmolen maken is een interessant doch ingewikkeld project. Alvorens je begint met de bouw van een windmolen, is het van belang dat je de functie eisen van de windmolen duidelijk hebt. Wanneer je een kopje koffie wilt kunnen zetten met je windmolen energie heb je immers een heel ander plan nodig dan wanneer je uitgebreid wilt kunnen badderen met behulp van je zelf opgewekte energie.

De vier belangrijkste stappen bij de bouw van een windmolen zijn:

 Het opvangen van de wind
 De rotatie van de wieken omzetten in de andere vorm van energie
 De opgewekte energie opslaan
 De opgeslagen energie gebruiken voor je kopje koffie of badsessie

Je moet allereerst duidelijk hebben hoe je de wind op wilt gaan vangen. Welk type wieken of rotorbladen ga je gebruiken? En hoe groot wil je deze hebben? Vervolgens is het van belang dat je een systeem hebt om de rotatie van wieken in een andere vorm van energie om te zetten en deze vervolgens op te slaan. Tenslotte moet je een manier hebben om de opgeslagen energie te kunnen benutten.

Bij het bouwen van een windmolen dien je rekening te houden met twee belangrijke kostenposten: de investeringskosten en de exploitatiekosten. De investeringskosten behelzen de aanschaf van de verschillende onderdelen. Onder de exploitatiekosten worden zaken als onderhoud, verzekeringen en belastingen verstaan.

De benodigde vergunningen waar je aan moet denken zijn met name de bouwvergunning en de milieuvergunning. Tot slot dien je er rekening mee te houden dat mensen in de nabije omgeving van je windmolenproject bezwaar aan kunnen tekenen.