Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

waterstof maken

De waterstofproductie is een proces dat koolwaterstoffen omvormt tot waterstofgas door middel van een chemische reactie. Het nadeel van dit proces is het vrijkomen van het broeikasgas kooldioxide. Verder bestaat er nog de mogelijkheid om waterstof te verkrijgen door algenbioreacties. Dit is een biologische manier van waterstofproductie. Nog een andere manier van waterstofproductie kan plaatsvinden door gebruik te maken van grote hoeveelheden elektriciteit, het proces dat elektrolyse wordt genoemd, of door gebruik te maken van warmte, wat thermolyse genoemd wordt. Deze twee methoden zijn echter niet effectief wat de kosten betreft om voor een grote productie te worden gebruikt. Een goedkope, massale productie van waterstof waarvan de oorsprong duurzaam is, is een vereiste voor een gezonde waterstofeconomie.

Wanneer er, door middel van elektrolyse, waterstof wordt geproduceerd dan dient er een grote hoeveelheden elektriciteit te worden opgewekt. Hiervoor worden in veel gevallen fossiele brandstoffen gebruikt. Deze stoten een grote hoeveelheid kooldioxide uit. Het is dus een erg milieuonvriendelijke manier van produceren. Het positieve milieuaspect van het gebruik van waterstof als brandstof wordt hiermee weer teniet gedaan. Indien de elektriciteit echter door middel van zonne- of windenergie wordt opgewekt dan is het milieu hier wel weer erg bij gebaat. Ook de biologisch manier van het produceren van waterstof kan een oplossing zijn ware het niet dat de algenbioreakties onvoldoende waterstof oplevert om voor massaproduktie te worden toegepast. Bij deze vorm van waterstofproductie worden algen gebruikt. Wanneer zwavel wordt onthouden aan algen dan maken ze waterstof gas in plaats van de gebruikelijke zuursof.