Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

wat is duurzame ontwikkeling

Duurzaam is een begrip waarmee we de langer dan gemiddelde gebruiksduur van een product aanduiden. Duurzame ontwikkeling is een begrip waar economische, ecologische en sociale belangen samen komen, voor zowel onze generatie als de generaties na ons. Duurzame ontwikkeling is een breed begrip, en beslaat alle ontwikkelingen die bijdragen aan een wereld die efficiënter met de aarde omgaat en zuiniger is.

Duurzame ontwikkeling is helaas pas iets van de laatste jaren. In 1987 gaf de World Commission on Enviroment and Development van de Verenigde Naties een rapport uit genaamd “Our common future”. In dit rapport, dat ook wel bekend staat als het Brundtland-rapport”, stond duurzame ontwikkeling centraal. De definitie van duurzame ontwikkeling volgens het Brundtland-rapport is “duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het draait bij duurzame ontwikkeling dus om een balans tussen de behoeften van onze generatie, zonder daarbij de belangen van onze nakomelingen over het hoofd te zien.

Een duurzame ontwikkeling put de natuurlijke hulpbronnen niet uit, maar verhindert eventuele vernieuwing daarentegen ook niet. Duurzame ontwikkeling kan beter als een proces begrepen worden dan als een enkel concreet programma.

Duurzame ontwikkeling is op verschillende gebieden in te zetten. Het bekendste voorbeeld is wel duurzame energie, waar men onbeperkt gebruik van kan maken zonder onze nakomelingen zonder energiebronnen te laten zitten. Veel producten zijn tegenwoordig voorzien van een duurzaamheidkeurmerk. Zo is een stuk hout dat een FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) heeft een duurzaam stuk hout.