Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

warmtepomp kosten

In vergelijking met een hoogrendementsketel zijn de kosten voor de installatie van een warmtepompsysteem nagenoeg gelijk. De jaarlijkse verbruikskosten echter liggen aanzienlijk lager wanneer men uitgaat van gelijke situaties waarin de beide systemen worden gebruikt. Gemiddeld zijn de verwarmingskosten, op jaarbasis, de warmtepomp minder dan de helft van die van de gemiddelde hoogrendementsketel.

De kosten die de aanschaf en installatie van een warmtepompsysteem met zich mee brengt zijn sterk afhankelijk van het soort systeem en de dingen die je ermee wilt doen. Zo zijn de kosten voor de installatie van een luchtwarmtepomp aanzienlijk lager dan die van een grondwarmtepomp. Dit heeft te maken met het feit dat een luchtwarmtepomp geïnstalleerd kan worden zonder dat er grondboringen moeten worden gedaan. Het plaatsen van collectoren op bijvoorbeeld het dak is voldoende.

Het energieverbruik van de warmtepomp ligt beduidend lager in vergelijking tot een op gas of stookolie gestookte verwarmingsketel. De warmtepomp gebruikt zelf ook energie maar levert meer op dan er wordt gebruikt om te kunnen werken. Bovendien liggen de onderhoudskosten van warmtepompen een stuk lager dan die van verwarmingsketels. Men verwacht dat door massaproductie de systemen in de toekomst goedkoper zullen worden en dat het rendement nog verder zal toenemen waardoor het steeds aantrekkelijker wordt om deze vorm van energie te gaan gebruiken.

Om de kosten enigszins te drukken kan men een subsidie aanvragen. Vanaf september 2008 kan men namelijk een beroep doen op de subsidieregeling Duurzame warmte. Verder zijn er enkele fiscale voordelen verbonden aan de aanschaf van een warmtepomp.