Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Waterstof

Het chemische element waterstof heeft als symbool de letter H, afgeleid van het Latijnse woord Hydrogenium. Het Atoomnummer of atoomgetal is één (1). Watersof komt, onder normale omstandigheden, niet als een dusdanig element voor maar wel wanneer het verbindingen heeft gevormd. Vandaar dat diwaterstof, met als formule H2, aangeduid als watersof. Onder normale omstandigheden is diwaterstof een kleurloos, brandbaar en doorzichtig gas. Watersof behoort tot de groep van de niet-metalen en is eenwaardig. Het waterstof ion H+ komt in de chemie nooit alleen voor. Dit zou een kern zijn die niet over een elektronenschil beschikt. Hierdoor zou het ion sterk de neiging hebben om elektronen aan te trekken.

 

De Iers-Engelse chemicus Robert Boyle beschreef in 1671 een brandbaar gas. Dit kwam vrij bij een reactie tussen ijzer een verdund zuur. De Britse wetenschapper Henry Cavendish (in 1766) dat dit gas een chemisch element was. Hij ontdekte dit tijdens het uitvoeren van een experiment met kwik. Hij wist veel eigenschappen van het gas nauwkeurig te beschrijven maar vermoedde dat het metaal de bron was in plaats van het zuur. Hij noemde daarom zijn nieuw ontdekte element brandbaar gas van metalen. Door Antoine Lavoisier werd enkele jaren later de huidige naam van waterstof aan het element gegeven: Hydrogenium.

 

waterstof

 

Samen met zuurstof kan waterstof water vormen (H2O), dit is een reactie waarbij veel energie vrijkomt. Het mengsel van waterstofgas en zuurstofgas wordt daarom ook wel knalgas of explosief genoemd. Wanneer waterstof een verbinding aangaat met koolstof © dan ontstaan er de zogenaamde koolwaterstoffen.