Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

hoog rendement

Rendement wordt in het Nederlandse woordenboek van Dale beschreven als ‘opbrengst’ en ‘nuttig effect van iets’. In de wereld van energieomzettingen wordt het rendement opgevat als de verhouding tussen de uitgaande energie en de energie die er in gaat.

Vrijwel alle soorten energieomzettingen kennen geen volmaakt rendement. Enkel bij omzettingen naar warmte kan een rendement van 100% bereikt worden. Bij andere omzettingen wordt in principe altijd verlies geleden, dat in de meeste gevallen extra warmte
oplevert. Het maximaal theoretisch rendement voor de omzetting van thermische of chemische naar mechanische energie wordt behaald met een reversibel proces. Dit is afhankelijk van de temperatuur van het reservoir buiten het systeem. De energie die niet omgezet wordt in het doel, wordt verliesenergie genoemd. Verliesenergie verlaagt het rendement van een product of systeem.

De kwaliteit van een product wordt mede bepaald door het rendement. Een apparaat waarbij minder energieverlies optreedt, en dus een hoger rendement heeft, is kwalitatief beter dan een apparaat waarbij meer energieverlies optreedt. Het rendement, soms ook wel de nuttigheidsgraad genoemd, wordt weergegeven door de Griekse letter eta. ή is het symbool voor deze letter.

Men kan het rendement van een product verhogen door het energieverlies nuttig te gebruiken. Je kan de ‘afval energie’ een nieuwe bestemming geven waarmee het niet langer nutteloos is. Je kan bijvoorbeeld de restwarmte van een apparaat gebruiken om een deel van je huis te verwarmen. Daarnaast kunnen we met het combineren van technieken (zoals de zonneboiler, zonnepanelen et cetera) de ongebruikte energie benutten.