Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

Energieverbruik huishouden

Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in België komt voor rekening van de huishoudens. Dit is een tamelijk groot deel en het ziet er niet naar uit dat het de komende jaren minder zal worden. Voor huishoudens is het energieverbruik sterk gebonden aan het klimaat en daardoor gebonden aan de verwarmingsmethode die gebruikt worden.

Een belangrijke reden voor een stijging van energieverbruik is de toename van het aantal huishoudens. Gemiddeld worden de huishoudens steeds kleiner maar nemen het aantal huishoudens wel toe. Bovendien komen er steeds meer elektrische apparaten binnen de huishoudens en wordt de energiezuinige decentrale (lokale) verwarming vaak vervangen door, de duurdere, centrale verwarming in huis.

In het huishouden gaat het grootste deel van het energieverbruik naar de verwarming van de woning (ongeveer de helft) en de rest wordt gebruikt voor elektrische apparaten en het verwarmen van water. Huishoudens die voor de verwarming van hun woning gebruik maken van elektriciteit is het aandeel dat de verwarming heeft op het energieverbruik zelfs 75%.

Door het aanzienlijke deel van de energie dat door de huishoudens wordt verbruikt is het belangrijk dat ook zij leren om besparingen door te voeren. Naast het rationeel omspringen met energie door bijvoorbeeld geen onnodig licht te laten branden, zijn er ook maatregelen in en rond de woning te treffen die het energieverbruik omlaag kunnen brengen. Een goed geïsoleerde woning kan al een enorme energiebesparing opleveren. Er zijn echter mensen die denken dat energiebesparende maatregelen aanbrengen aan hun woning ook betekent dat ze beperkt worden.