Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

huisbrandolie

Door huisbrandolie te gebruiken in de verwarmingsinstallatie van een woning kan men deze goed verwarmen en op de energiekosten besparen. Door de verwarming op huisbrandolie correct te gebruiken is essentieel voor de veiligheid en comfort in het huis.

Voor de opslag van de huisbrandolie dient men gebruik te maken van speciale opslagtanks. Er zijn wettelijke bepalingen die aangeven welke tanks er mogen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. Zo zal men rekening dienen te houden met brandveiligheid en het milieu wanneer men een tank wil plaatsen. De plaatsing van de tanks dient overigens te gebeuren door een erkend installateur en volgens de wettelijk gestelde voorwaarden.

Vervoer van huisbrandolie is ook aan strenge wettelijke regels gebonden. De brandstof wordt dan ook meestal door een tankwagen naar de locatie gebracht waar deze zal worden opgeslagen en gebruikt. Wanneer een particulier huisbrandolie wil vervoeren dan dient deze een zogenaamde IBC-container te gebruiken. Deze containers hebben een goedkeuring nodig om te functioneren als transportopslag van gevaarlijke stoffen. Men mag per bestelwagen maximaal drie van deze containers vervoeren.

Gebruik echter nooit, om bijvoorbeeld kosten te besparen, geen huisbrandolie om in dieselmotoren. Dit is niet alleen illegaal maar kan ook ernstige schade aan de dieselmotor toebrengen. Daarnaast bevat huisbrandolie veel meer zwavel dan diesel en ontbreken er, in tegenstelling tot diesel, een aantal toevoegingen die ervoor moeten zorgen dat een dieselmotor goed functioneert.

Dus hoewel de huisbrandolie een goedkope en milieuvriendelijke manier van verwarmen is, zijn tal van zaken waar men rekening mee dient te houden.

Huisbrandolie is een vrij lichte stookolie veelal gebruikt is verwarmingsinstallaties van woningen en in schepen. Voor het gebruik van olie op het land gelden speciale milieuregels.

Zo mag de olie maar een beperkt zwavelpercentage hebben. Doordat zwavel zich namelijk met zuurstof verbindt wordt er SO2 gevormd. SO2 kan zich omzetten in zwavelzuur wat in de volksmond ook wel zure regen wordt genoemd. Momenteel mag er maximaal 0,01% zwavel in de olie voorkomen. Er is echter ook huisbrandolie in de handel te koop met een nog lager percentage zwavel, 0,05%, dat wordt toegepast speciaal bij condensatieketels. Door deze strenge wetgeving wordt de olie na raffinage dan ook ontzwaveld. Hiervoor worden verschillende ontzwavelinstallaties voor gebruikt.

Omdat huisbrandolie gemaakt wordt van aardolie is de prijs die men voor een liter moet betalen dan ook afhankelijk van de hoogte van de prijs van ruwe olie. Wanneer er voor een vat ruwe olie meer moet worden betaald zal de prijs van de huisbrandolie eveneens gaan stijgen. Bij een daling van de ruwe olieprijs zal uiteraard ook de huisbrandolie goedkoper worden. Is de vraag naar olie groot en het aanbod gering dan zal dit leiden tot prijsstijgingen.

Wanneer er echter sprake is van een economische crisis dan zal de prijs voor ruwe olie gaan dalen en de prijs die voor huisbrandolie in zijn val meenemen. Wordt er een prijsdaling verwacht dan zijn mensen geneigd om te wachten met het inslaan van huisbrandolie tot het allerlaatste moment. Op deze manier hopen ze zoveel mogelijk voordeel te hebben.