Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Energiesoorten.be ALLES OVER ENERGIE & VERWARMING
Energiesoorten.be

mazouttanks

Mazouttanks worden veelal gebruik om stookolie in op te slaan voor het voorzien van woningen en bedrijven van energie.

Wil men een nieuwe mazouttank, met een inhoud van minder dan 5.000 liter, laten installeren dan dient dit te worden gedaan onder het toeziend oog van een erkend installateur. Deze installateur moet zich ervan kunnen vergewissen dat de installatie gebeurt volgens de opgelegde normen en regels. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid zal hij de eigenaar van de tank een conformiteitattest van plaatsing overhandigen. Dit attest is het bewijs dat er bij de plaatsing van de tank inderdaad aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

De eigenaar heeft na de plaatsing van de tank een maand de tijd om melding te maken van de plaatsing van de opslaginstallatie. Die dient hij te doen bij de bevoegde dienst van AMNAL (Administratie, Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer) en wel bij de afdeling water. De eigenaar kan ook de installateur verzoeken om deze melding namens hem te doen bij de dienst.

De volgende mazouttanks zijn toegestaan mits ze rechtstreeks zijn ingegraven: een dubbelwandige metalen tank, enkel-/dubbelwandige polyestertank en een betonnen (prefab) tank. Van de tanks in een groeve zijn de volgende eveneens toegestaan: elke metalen tank met een enkele-/dubbele wand. Bij de tanks in een groeve is het niet van belang of ze toegankelijk zijn of niet. En verder zijn de bovengrondse, dus niet ingegraven, tanks toegestaan: dubbelwandige tank van metaal, polyester of synthetisch materiaal waarbij geen inkuiping plaats vindt en waarbij geen opvanglade aanwezig is.